Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân và Sau Đại Học tại Đại Học Oxford và Đại Học Cambridge

? Hạn Chót: 20/10/2023 Học Bổng Toàn Phần Jardine Foundation được thành lập bởi Tập đoàn Jardine Matheson, nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển các lãnh đạo xuất sắc và mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục đại học thông qua việc cung cấp học bổng toàn phần. Mục tiêu chính của …

Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân và Sau Đại Học tại Đại Học Oxford và Đại Học Cambridge Read More »